Thông điệp của LHQ nhân ngày Quốc tế phụ nữ năm 2007

ThienNhien.Net – Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ra đời vào năm 1975 – năm chủ đề về Phụ nữ quốc tế – theo quyết định của Liên Hợp Quốc (LHQ). Hàng năm, vào ngày này, Tổng thư kí LHQ sẽ truyền đi một thông điệp, kêu gọi bảo vệ và thúc đẩy công bằng đối với phụ nữ trên toàn thế giới.

Chủ đề ngày Quốc tế phụ nữ năm nay là: Đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ và các em gái.

Tại sao lại có ngày Quốc tế phụ nữ? Để giải thích cho quyết định chọn ngày 8-3 hàng năm là ngày Quốc tế phụ nữ, LHQ đã dẫn ra hai lí do: Thứ nhất, thực tế là để bảo đảm hòa bình và tiến bộ xã hội, đảm bảo đầy đủ quyền con người và những quyền tự do cơ bản, cần có sự tham gia chủ động, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ. Thứ hai, quyết định này cũng nhằm công nhận sự đóng góp của phụ nữ đối với việc thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới.

Đối với những người phụ nữ, ý nghĩa tượng trưng của ngày 8-3 còn lớn lao hơn thế: Đó là một cơ hội để họ nhìn lại những chặng đường đã qua trong cuộc đấu tranh giành sự bình đẳng, hòa bình và phát triển. Đó cũng là cơ hội để phụ nữ trên toàn thế giới liên kết và thúc đẩy sự thay đổi đầy ý nghĩa, vì sự phát triển của phụ nữ trong tương lai.