Một giờ cho hành tinh

ThienNhien.Net – Người dân Sydney sẽ đồng loạt không sử dụng bóng điện trong vòng 1 tiếng đồng hồ (gọi là Giờ Trái đất) để hưởng ứng hành động ngăn chặn hiện tượng thay đổi khí hậu toàn cầu.

Đây là một hành động đơn giản nhưng nó chuyển tải một thông điệp lớn kêu gọi bảo vệ trái đất của chúng ta. Và nếu như tất cả mọi người đều tham gia hành động, chúng ta có thể thay đổi được tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Giờ trái đất sẽ bắt đầu vào 19h 30, ngày 31/03/2007.

Để hưởng ứng hành động trên, xin truy cập trang http://earthhour.smh.com.au