Chuồn chuồn

Thế giới hiện có khoảng 6.000 chủng loài chuồn chuồn. Thời kỳ trưởng thành kéo dài khoảng 60 ngày. Đôi mắt rất lớn, tạo độ chính xác khi săn mồi. Dựa trên các hoá thạch, các nhà nghiên cứu cho rằng chuồn chuồn đã xuất hiện cách đây khoảng 285 triệu năm.

chuồn chuồn