Tài liệu về Trung tâm Học tập Cộng đồng

ThienNhien.Net – Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) vừa biên soạn Tài liệu về Trung tâm Học tập Cộng đồng (TTHTCĐ), giúp đưa ra một văn bản có tính hệ thống về thông tin và kiến thức của các Trung tâm Học tập Cộng đồng.


Ngoài ra, dựa vào tình hình cập nhật về các TTHTCĐ tại Việt Nam, giúp MCD xem xét lại thực trạng của các TTHTCĐ tại các địa bàn dự án. Từ đó có những khuyến nghị, đề xuất cho kế hoạch hỗ trợ TTHTCĐ tại các vùng dự án này trong giai đoạn 2009 – 2011.

Hệ thống TTHTCĐ do MCD hỗ trợ đã được thành lập tại 03 vùng dự án là xã Giao Xuân (Nam Định), xã Nam Phú (Thái Bình) và xã Vạn Hưng (Khánh Hòa). Để biết rõ hơn về các TTHTCD, xin mời xem tài liệu tại đây.