Lập bản đồ các khu vực bị nhiễm asen

Cục Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, để có cơ sở thực hiện công việc điều tra, khảo sát chi tiết ở các vùng, khu vực bị ô nhiễm thạch tín (asen) và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể với Chính phủ, Cục Tài nguyên nước đang chuẩn bị lập bản đồ tổng quan các vùng, khu vực nhiễm asen.

Dự kiến tháng 6/2007 sẽ có kết quả điều tra, khảo sát tổng quan ở tất cả các địa phương, sau đó sẽ điều tra chi tiết ở những vùng ô nhiễm.

Hiện nay, tại ĐBSCL, theo Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực Tây Nam bộ, qua khảo sát của Viện Vệ sinh – Y tế công cộng (Bộ Y tế) đã phát hiện 4 tỉnh: An Giang, Long An, Đồng Tháp và Kiên Giang có độ nhiễm asen trong nước ngầm ở hàm lượng cao, đe dọa sức khỏe của cư dân sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt.