Nam bộ không nên chủ quan với bão cuối mùa

ThienNhien.Net – Theo quy luật hoạt động bão trên biển Đông thì các cơn bão trong tháng 11, tháng 12 thường có khả năng đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ và Nam Bộ nước ta. Tuy nhiên, đa số người dân ở đây vẫn mang nặng tâm lý chủ quan.
Tâm lý này của người dân xuất phát từ kinh nghiệm quan sát thực tế thấy các tỉnh Nam bộ ít khi chịu ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây cho thấy trong tháng 11 và thậm chí cuối tháng 12 bão vẫn có khả năng đổ bộ vào các tỉnh Nam bộ và gây thiệt hại nặng nề. Chẳng hạn như bão Linda
vào tháng 11/1997 bão Durian vào tháng 12/2006.

Với trình độ khoa học và cơ sở kỹ thuật hiện đại, ngày nay, chúng ta có thể dự báo và phát hiện được bão từ rất sớm. Song, ở Việt Nam, cơ quan chức năng chỉ có thể dự báo những cơn bão khi nó đã đi vào biển Đông vì đây là những cơn bão có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta. Khi đó các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ phát tin dự báo phạm vi ảnh hưởng, mức độ nguy hiểm mà bão có thể gây ra để người dân chủ động trong công tác phòng chống.

Dù vậy, đối với các tỉnh Nam bộ, việc nâng cao ý thức đề phòng thường xuyên cũng như đưa ra được những qui trình theo dõi, quản lý ứng cứu mang tính pháp quy đối với mọi người dân, mọi ngành trong việc chủ động phòng tránh bão là rất cần thiết và cũng chính là biện pháp phòng tránh bão tốt nhất.