Thủ tướng: Tiếp tục cải cách quản lý về tài nguyên, môi trường

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc kiểm điểm công tác quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường tại Hà Nội ngày 27/02/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là tài nguyên đất, nước và khoáng sản.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài về đất đai là do thủ tục hành chính còn rườm rà, trình độ cán bộ còn hạn chế và có một số cán bộ còn nhũng nhiễu.

Thủ tướng chỉ rõ: Không thể tùy tiện thu hồi đất của dân mà Nhà nước chỉ thu hồi, đền bù, tái định cư để đầu tư xây dựng các công trình công cộng; khi thu hồi phải thỏa thuận với dân. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng qui hoạch và chấm dứt ngay tình trạng qui hoạch treo; phải công khai đối với mọi người dân sống trong vùng qui hoạch về thời gian triển khai dự án.

Để đảm bảo nhịp độ tăng trưởng của đất nước thì không còn cách nào khác là phải sử dụng tài nguyên có hiệu quả và quan tâm bảo vệ môi trường, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị để kiểm điểm, đánh giá lại việc quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương, giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường cho việc quản lý đất đai, khoáng sản, nước và môi trường, nhất là việc khiếu nại tố cáo về đất đai để hoàn thiện cơ chế chính sách theo định hướng thị trường, quy hoạch phù hợp và hiệu quả.