Trung Quốc: nhiều loại cá biến mất trên sông Hoàng Hà

Sông Hoàng Hà vốn có tới hơn 150 loài cá, lượng cá đánh bắt hàng năm tới hơn 700 tấn Nhưng hiện nay, tới 1/3 loài cá đã biến mất, lượng đánh bắt giảm xuống khoảng 40%.

Cục Ngư nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc mới công bố, do ảnh hưởng của cuộc sống con người và nhân tố tự nhiên, nguồn tài nguyên ngư nghiệp thuộc lưu vực sông Hoàng Hà và môi trường sinh thái đang ngày càng kém lạc quan.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên sông Hoàng Hà vốn có tới hơn 150 loài cá, lượng cá đánh bắt hàng năm tới hơn 700 tấn. Nhưng hiện nay tới 1/3 loài cá đã không còn thấy xuất hiện, lượng đánh bắt cũng giảm xuống khoảng 40%. Các loài cá quý như cá chép, cá đao, cá đồng phương Bắc đã không còn xuất hiện ở một số đoạn sông.

Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm nguồn tài nguyên ở lưu vực sông Hoàng Hà là do các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện đã làm cản trở dòng lưu chuyển của các loài cá.

Thêm vào đó, thời tiết khô hạn, lượng nước sông bị giảm, mực nước xuống thấp, chức năng thuỷ vực ngư nghiệp bị giảm; đánh bắt quá độ; tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm các khu vực ngư nghiệp; môi trường sinh thái ở thượng du sông Hoàng Hà không ngừng chuyển biến xấu làm cho lượng bùn trong nước sông tăng cao, làm hỏng môi trường sinh thái của các loài cá; các giống cá không được bổ sung kịp thời và đầy đủ…

Hoàng Hà là một trọng điểm của ngư nghiệp Trung Quốc với nguồn tài nguyên là các loại cá. Vùng thượng du có 16 loài cá, vùng trung du có 71 loài cá, vùng hạ du có 78 loài cá.