Hà Tĩnh: Xây dựng thành công mô hình rau an toàn

ThienNhien.Net – Từ nguồn kinh phí do Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh cấp, Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ huyện Thạch Hà xây dựng thành công mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tượng Sơn.

Mô hình được triển khai tại xóm Trung Lập trong vụ đông xuân 2010 – 2011 với quy mô 2,25 ha và 20 hộ tham gia. Nhiều giống cây trồng đã được đưa vào sản xuất như: dưa chuột, bí xanh, cà tím, ớt cay, rau mồng tơi… và các loại cây này đều được trồng theo qui trình sản xuất rau an toàn do Bộ Nông nghiệp và PTNT đề ra.

Trước khi áp dụng thí điểm, cán bộ kỹ thuật đã tiến hành phân tích và xác định mẫu đất, tổ chức lớp tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn, đồng thời hỗ trợ kinh phí mua giống, vật tư cho các hộ dân tham gia.

Sau một vài tháng áp dụng, mô hình cho kết quả khá khả quan: giống dưa chuột có thời gian sinh trưởng 90-100 ngày trong vụ xuân, tỷ lệ đậu quả đạt 75-80%, năng suất bình quân đạt 40-45 tạ/ha, đạt 120 triệu/ha; bí xanh sinh trưởng 110-120 ngày, tỷ lệ đậu quả 40-50%, năng suất 32-36 tấn/ ha, đạt 119 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, để diện tích trồng rau an toàn phát triển bền vững trong thời gian tới, UBND huyện Thạch Hà cần có những chính sách cụ thể về quy hoạch đất đai; hỗ trợ giống, vật tư, đặc biệt thành lập tổ hợp xã chuyên canh sản xuất rau an toàn nhằm tạo điều kiện cho việc tìm đầu ra cũng như hướng dẫn cho người dân cách trồng giúp tăng năng suất.