Thúc đẩy đô thị hóa thích ứng BĐKH tại châu Á – Thái Bình Dương

ThienNhien.Net – Hướng đi này đã được các chuyên gia thống nhất trong Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới (WCS) kết thúc tại Singapo vừa qua.

Xuất phát từ nhận thức rằng tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay đang là một thách thức ngày càng lớn đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi có dân cư đông đúc và dễ bị tổn thương trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), các đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra đề xuất cần nhanh chóng đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa thích ứng BĐKH ở các thành phố trong khu vực, nhất là các đô thị nghèo, thông qua những chiến lược thích ứng lâu dài, hiệu quả.

Hội nghị cũng đề nghị các thành phố châu Á – Thái Bình Dương triển khai áp dụng một số chiến lược xanh, bao gồm sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với khí hậu, lựa chọn các phương tiện vận tải phù hợp và xây dựng các tòa nhà xanh hơn.

Hiện tại, nhiều đô thị khu vực này đã bắt đầu có hành động thích ứng và áp dụng lộ trình các-bon thấp nhằm tăng khả năng thích ứng BĐKH cho đô thị của mình. Một số ví dụ điển hình như việc cư dân sống trong các khu ổ chuột Bangladesh tham gia cơ chế bảo hiểm liên quan tới khí hậu, hoạt động gia cố đê điều nhằm tăng khả năng kiểm soát lũ lụt ở Hà Nội (Việt Nam), hay việc thực thi cơ chế thu giữ và mua bán khí thải cấp thành phố đầu tiên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Tokyo (Nhật Bản)…