Ghi nhận nhiều cá thể Bò tót và động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Phước Bình

Hệ thống quan trắc, giám sát của Vườn Quốc gia Phước Bình đã ghi lại được hình ảnh nhiều cá thể động vật thuộc loại nguy cấp, quý hiếm như Bò tót, Vượn đen má vàng nam, Chà vá chân đen.

Bò tót được thiết bị bẫy ảnh chụp được trong rừng tự nhiên của Vườn quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận (Ảnh: TTXVN phát)
Bò tót được thiết bị bẫy ảnh chụp được trong rừng tự nhiên của Vườn quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận (Ảnh: TTXVN phát)
Bẫy ảnh chụp được loài Tê tê Java trong rừng tự nhiên của Vườn quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận (Ảnh: TTXVN phát)
Lợn rừng được thiết bị bẫy ảnh chụp được trong rừng tự nhiên của Vườn quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận (Ảnh: TTXVN phát)
Bẫy ảnh chụp được loài Mang lớn Trường Sơn trong rừng tự nhiên của Vườn quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận (Ảnh: TTXVN phát)
Nguồn: