Điều tra : Cận cảnh rượt đuổi và vớt tôm nhiễm thuốc trừ sâu trên sông Đồng Nai