Cơ hội đào tạo tại Thụy Điển

Chương trình đào tạo quốc tế: “Phục hồi rừng tại địa phương – cách tiếp cận theo hướng quản trị và thị trường đối với các cảnh quan có khả năng phục hồi” (LoCoFoRest) vừa thông báo kêu gọi đăng ký ứng viên lần thứ ba.

Được tài trợ bởi Tổ chức hợp tác quốc tế Thụy Điển (Sida), Chương trình được triển khai bởi Cơ quan Lâm nghiệp Thụy Điển cùng với các đối tác (bao gồm Viện Nước Quốc tế Stockholm và Quỹ Đổi mới Sinh thái). Chương trình tập trung vào một vấn đề quan trọng như: Làm thế nào chúng ta có thể mở rộng quy mô phục hồi cảnh quan rừng trong khi đảm bảo sự thịnh vượng của cộng đồng địa phương và duy trì, cải thiện các dịch vụ sinh thái?

Chương trình dành cho các chuyên gia trẻ Việt Nam trong chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các học viện, những người quan tâm đến việc phục hồi rừng và cảnh quan nói chung để bảo vệ và phát triển kinh tế, xã hội, và môi trường.

Hạn chót nộp đơn: Ngày 6 tháng 1 năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.