WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Tư vấn/nhóm Tư vấn thực hiện nghiên cứu về ảnh hưởng của việc nuôi cá tra tới vùng đất ngập nước tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Liên hệ:

Chương trình Nuôi trồng thủy sản, WWF Việt Nam – Văn phòng tại Cần Thơ
Tầng 3, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Email: dien.lenguyenxuan@wwf.panda.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.