Thu 2.471 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Từ đầu năm đến nay, cả nước thu 2.471 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 82,4% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đến nay có 330 chủ rừng đã xây dựng phương án quản lý rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với tổng diện tích trên 3,9 triệu héc ta.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo về quản lý, bảo vệ rừng hằng năm và lập kế hoạch đào tạo hợp lý; ban hành hướng dẫn, quy định chi tiết về lĩnh vực này theo hướng phù hợp thực tế, tinh giản trình tự thủ tục; cân đối bố trí kinh phí bảo vệ rừng đối với từng loại khu vực; tăng cường biện pháp yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng nộp đúng, nộp đủ; khuyến khích các chủ rừng thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo cộng đồng dân cư.