Bộ Công an yêu cầu định giá cây xanh ở Hà Nội giai đoạn 2016-2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan định giá các loại cây xanh (cây bóng mát) trồng trên đường phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2018.

Hà Nội trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố. Ảnh Lê Hiếu

Theo nguồn tin, trước yêu cầu trên của Bộ Công an, Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Sở Tài chính thành phố Hà Nội đã đề nghị các đơn vị tư vấn định giá xem xét, nghiên cứu tài sản cần định giá để gửi thông tin báo giá trước ngày 25.10.2022.

Theo cơ quan chức năng, việc định giá cây xanh giai đoạn 2016-2018 được tiến hành định giá tài sản theo chủng loại, quy cách, kích thước cây dựa trên hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1, đợt 2 của các năm 2016, 2017 và đợt 3 năm 2018 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng.

Công việc trên cũng được áp dụng đối với chủng loại, quy cách, kích thước cây theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1 năm 2016; đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2018 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh Thái Xanh với Ban Duy tu.

Thời điểm định giá gồm các tháng quý 1, 2, 3, 4 năm 2016; quý 1, 2, 3, 4 năm 2017 và quý 1, 2, 3,4 năm 2018 theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng của các đơn vị nêu trên.