Kế hoạch phát triển KT-XH 2013 đặt trọng tâm ổn định kinh tế vĩ mô

ThienNhien.Net – Định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) trong năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản, mang tính chất nền tảng, phải luôn quan tâm tăng cường các giải pháp củng cố mục tiêu này.

Sáng 04/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015.

Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận những vấn đề lớn như việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013; xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015, kế hoạch trái phiếu Chính phủ năm 2013 và đổi mới cơ chế quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia…

Toàn cảnh Hội nghị sáng 04/7 (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, Thủ tướng nêu rõ, để đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2012 cần sự nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, trên cơ cở kiên trì bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và làm lạm phát cao trở lại; chủ động điều hành kiềm chế lạm phát theo mục tiêu và giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm tới công tác giảm nghèo, chú trọng phát triển giáo dục – đào tạo, chăm sóc y tế cho nhân dân…

Đề cập tới Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020.

Với tinh thần như vậy, định hướng Kế hoạch phát triển KT-XH trong năm 2013, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản, mang tính chất nền tảng, luôn phải tăng cường các giải pháp để củng cố mục tiêu này.

Cùng với đó cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, phấn đấu khoảng 6 – 6,5%; kiềm chế lạm phát ở mức 5 – 6%; tiếp tục giảm bội chi ngân sách, giữ bội chi ngân sách khoảng 4,7%…

Theo tiến độ triển khai xây dựng Kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và điều kiện của Bộ, ngành, địa phương mình, tiến hành xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, gửi Báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2012 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các quy trình cần thiết khác, tổng hợp Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 của cả nước.

Trong tháng 9/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.