DAI cần tuyển Tư vấn viên

Công ty DAI cần tuyển Tư vấn hỗ trợ xây dựng Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường công tác thực thi pháp luật cho Dự án Quản lý rừng bền vững do USAID tài trợ, làm việc tại Quảng trị và Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. 

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/04/2022