GIZ tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) cần tuyển Cán bộ dự án về Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/04/2022