SCDI tuyển Cán bộ hành chính

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đang tuyển 01 Cán bộ hành chính.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email nhungtran@scdi.org.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.