ENV tuyển Giám sát Truyền thông

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cần tuyển 01 Cán bộ giám sát hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng

Các ứng viên quan tâm điền đơn đăng ký và gửi đến địa chỉ Email: nhanhien.env@gmail.comvananhnguyen.env@gmail.com

Hạn chót nộp đơn đăng ký: 31/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.