Học bổng hỗ trợ nghiên cứu của Forest Trends và CRES

Tổ chức phi chính phủ quốc tế Forest Trends và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) vừa công bố Chương trình học bổng Forest Trends năm 2013 nhằm mục đích hỗ trợ học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ nghiên cứu thuộc các trường đại học, đơn vị nghiên cứu, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam thực hiện các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm Đơn xin cấp học bổng bằng tiếng Việt theo mẫu, Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Việt, riêng đối với các học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm Bảng điểm các môn học) trực tiếp, qua email hoặc bằng đường bưu điện tới Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường – đơn vị đầu mối tổ chức và điều phối Chương trình học bổng Forest Trends năm 2013.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16h30 ngày 29/3/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.