VNAH tuyển Cán bộ

Tổ chức Hỗ trợ Người tàn tật của Việt Nam (VNAH) cần tuyển Cán bộ Hành chính và Tài Chính, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 15/01/2022