Học bổng quỹ RNTC dành cho các nước đang phát triển, Hà Lan, 2012

Học bổng quỹ RNTC được trao dựa trên thành tích cá nhân. 1/2012 – Quỹ RNTC khởi động chương trình học bổng dành cho nhà báo, người tổ chức chương trình, sự kiện truyền thông và các giám đốc nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông. Học bổng hỗ trợ chi phí lên đến 50% (không tính chi phí ăn ở và đi lại).

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.rntc.nl/RNTCfellowships