PATH tuyển Cán bộ hành chính và phân tích tài chính

Tổ chức PATH cần tuyển Cán bộ hành chính, tài chính, làm việc tại TP.HCM.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 23/12/2021