Agriterra tuyển Cán bộ thiết kế

Tổ chức Agriterra cần tuyển Cán bộ thiết kế bao bì quảng bá sản phẩm chè dây của Hợp tác xã Tư, Quảng Nam trong chuỗi dự án thành lập và xây dựng năng lực cho các Hợp tác xã thuộc khuôn khổ Dự án Trường Sơn Xanh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 02/03/2020

Liên hệ: tam@agriterra.org