USAID tuyển Chuyên gia

Tổ chức USAID cần tuyển Chuyên gia Phân tích tài chính.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 21/12/2021