IOM tuyển Điều phối viên

Tổ chức di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển Điều phối viên VAC, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/01/2019

Thông tin chi tiết và đăng ký xem tại đây