SPIR tuyển Cán bộ

Tổ chức Samaritan’s Purse (SPIR) cần tuyển Cán bộ tài chính chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 31/12/2021