Học bổng song phương Bỉ năm học 2008 – 2009

Trong năm học 2008-2009, chính phủ Bỉ dành 40 suất học bổng cho công dân Việt Nam muốn theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ phối hợp tại các trường đại học của Bỉ. Chi tiết như sau:

Brochure: http://edu.net.vn/Data/Documents/HTQT/brochure2008_VN.doc

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Học bổng song phương Bỉ (BBS) làm thành một phần quan trọng của chương trình hợp tác này. Chương trình học bổng này được quản lý và thực hiện bởi Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ Hà Nội.
Trong năm học 2008-2009, chính phủ Bỉ dành 40 suất học bổng cho công dân Việt Nam muốn theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ phối hợp tại các trường đại học của Bỉ. Học bổng bao gồm phụ cấp hàng tháng, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm y tế cơ bản, học phí và các khoản lệ phí bắt buộc khác.

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH

Học bổng song phương Bỉ (BBS) tập trung vào các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ dự án và những đối tượng khác có tiềm năng đóng góp cho quá trình phát triển của Việt Nam.

Các yêu cầu tối thiểu:

a.. Là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam;

b.. Không quá 35 tuổi đối với chương trình thạc sỹ và không quá 40 tuối đối với chương trình tiến sỹ phối hợp;

c.. Đã tốt nghiệp đại học chính quy;

d.. Có ít nhất hai(2) năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp đại học. Kinh nghiệm làm việc phải phù hợp với ngành học thạc sỹ hoặc tiến sỹ đã lựa chọn;

e.. Khả năng ngoại ngữ: thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cần có các chứng chỉ sau:

– DALF, DELF, TEF hoặc TCF đối với tiếng Pháp;

– Tổi thiểu 550 TOEFL hoặc 6.0 IELTS đối với tiếng Anh (vẫn còn giá trị lúc nộp đơn). KHÔNG chấp nhận chứng chỉ Institutional TOEFL.

Các thí sinh được khuyến khích liên hệ trực tiếp với các trường đại học ở Bỉ (tham khảo danh sách tại mục 5 dưới đây) để biết yêu cầu cụ thể (loại chứng chỉ và điểm đạt) cho từng khoá học.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÀNH HỌC PHÙ HỢP

Các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ phối hợp tại các trường đại học ở Bỉ sẽ được giảng dạy bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Chương trình đào tạo thạc sỹ thường kéo dài từ 1 đến 2 năm, tuỳ theo yêu cầu của từng khoá học và từng trường.

Chương trình đào tạo tiến sỹ phối hợp thường kéo dài 48 tháng, gồm 16 tháng nghiên cứu ở Bỉ và thời gian còn lại ở Việt Nam. Học bổng sẽ chỉ được cấp trong khoảng thời gian 16 tháng ở Bỉ. Chi phí cho nghiên cứu trong nước cũng sẽ được hỗ trợ. Theo đó, nghiên cứu sinh cần chuẩn bị một bảng dự toán chi phí, lấy chữ ký của các thầy hướng dẫn rồi nộp cho Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ (BTC) Hà Nội để phê duyệt.

Ngành học: không có giới hạn về ngành học. Các thí sinh sẽ tự tìm hiểu và lựa chọn các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ phối hợp hiện có tại các trường đại học của Bỉ. Mỗi thí sinh chỉ được phép chọn một khoá học tại môt trường đại học. Tuy nhiên BBS sẽ có ưu tiên đối với các ngành học như: môi trường, nước và vệ sinh, quản lý rác thải, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, và quản trị công.