DRD tuyển Điều phối dự án

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đang tuyển 01 Điều phối dự án, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email anhloan@drdvietnam.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.