Cơ hội tham dự Trại hè Khoa học Châu Á lần thứ 6

Trại hè Khoa học Châu Á lần thứ 6 (2012 ASC) sẽ được tổ chức tại Jerusalem (Israel) từ ngày 26 – 31/8/2012.

Thông tin chi tiết có thể xem tại đây.

Tất cả những học sinh phổ thông năm cuối và sinh viên đại học năm thứ nhất và thứ hai có nguyện vọng tham dự Trại hè, có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo mẫu application form và gửi về:

Chị ĐÀO THỊ HỒNG

Viện Vật lý

10 Đào Tấn, Hà Nội

Phone & fax: (84-4) 3766 2107

Email: asc.vietnam1@gmail.com

Hạn cuối nhận đăng ký tham dự: 14/5/2012.

Các thư giới thiệu cũng được những người giới thiệu gửi (độc lập với hồ sơ đăng ký) tới địa chỉ và thời hạn nói trên.