Aide et Action tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Aide et Action quốc tế tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ chương trình, làm việc tại Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email info-vietnam@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.