PARAFF tìm kiếm Dịch vụ Tư vấn làm phim tài liệu

Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình (PARAFF) đang tìm kiếm Dịch vụ Tư vấn làm một bộ phim tài liệu phóng sự, thực hiện trong tháng 8-9/2015 và bàn giao vào 15/10/2015.

Hồ sơ tham gia tuyển dụng gửi qua email đến địa chỉ: office.paraff@gmail.com với tiêu đề “Đề xuất tư vấn làm phim tài liệu”

Hạn chót nộp hồ sơ: 13h00 ngày 10/8/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.