MSD tuyển 02 vị trí

MSD (Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội:
– Partnership Program Officer (PPO) – Thông tin chi tiết vui lòng xem tai đây.
– Program Officer (PO) – Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển gồm CV và thư ứng tuyển tới email: contact@msdvietnam.org trước 17h00 ngày 01.12.2021