PATH tuyển 03 vị trí

Tổ chức về sức khỏe toàn cầu PATH cần tuyển 03 vị trí cho dự án Bảo vệ và cải thiện sức khỏe của cộng đồng tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội:

01 Cán bộ giám sát chương trình.

01 Trưởng nhóm giám sát.

01 Cán bộ giám sát và đánh giá.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020