HFHV tuyển cán bộ

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư Việt Nam (Habitat for Humanity International in Vietnam – HFHV) tuyển cán bộ làm việc tại Quảng Nam bao gồm:

  • 01 Quản lý dự án
  • 01 Giám sát thi công

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.