ILO tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đang tuyển 01 Thực tập sinh truyền thông và 01 Thực tập sinh M&E cho dự án ENHANCE.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email han_enhance@ilo.org trước ngày 25/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.