CARE tìm đơn vị Tư vấn truyền thông

Tổ chức CARE Việt Nam cần tìm đơn vị tư vấn truyền thông cho hoạt động về giới.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2021