Room to Read tuyển tư vấn

Tổ chức Room to Read tại Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 tư vấn cho “Nghiên cứu về tăng cường Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ 2 cho học sinh dân tộc thiểu số”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ Ms. Van Tran, email: van.trankimtuyen.le@roomtoread.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.