ADB tuyển Chuyên gia tư vấn

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Trung tâm Điều hành Môi trường Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS-EOC) cần tuyển 01 Chuyên gia tư vấn thực hiện phân tích, đánh giá tình hình sản phẩm nông – lâm nghiệp, đặc biệt là lâm sản ngoài gỗ trong bối cảnh đa dạng sinh học của 5 quốc gia GMS (Campuchia, Trung Quốc – tỉnh Vân Nam, Lào, Myanmar và Việt Nam).

Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.