Một số biện pháp loại bỏ khí phát thải gây biến đổi khí hậu

Nhiều quốc gia đã có những sáng kiến loại bỏ lượng khí phát thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường đầu tư nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều nước trên thế giới đã có những sáng kiến loại bỏ lượng khí phát thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường các khoản đầu tư nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh, củng cố cấu trúc xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguồn: