Chùm ca mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Từ ngày 5/5 đến 6/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận tổng cộng 22 người mắc Covid-19 bao gồm 1 nhân viên, 17 bệnh nhân và 4 người nhà.