Quỹ ASEAN tuyển thực tập sinh

Quỹ ASEAN đang tìm kiếm các thực tập sinh hỗ trợ truyền thông, chương trình và hoạt động của tổ chức.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV về địa chỉ email:recruitment@aseanfoundation.org

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.