VINUNIVERSITY tuyển cán bộ

Đại học VINUNI cần tuyển cán bộ bộ phận công nghệ thông tin (IT Helpdesk).

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới: :recruitment@vinuni.edu.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây