FHI 360 tuyển Tư vấn

Tổ chức FHI 360 cần tuyển Tư vấn giám sát và đánh giá, làm việc cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 7/4/2020

Liên hệ: Vietnam.recruitment@fhi360.org