World Vision tuyển Nhân viên thời vụ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện đang tuyền 01 Nhân viên thời vụ cho Chương trình phát triển vùng huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: job_application@wvi.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc, Mẫu đăng kí