UNDP tuyển chuyên gia 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) cần tuyển 01 chuyên gia cao cấp quốc tế 01 chuyên gia luật pháp trong nước cho Nghiên cứu thực nghiệm để đo lường hệ thống tư pháp dựa trên trải nghiệm của người dân tại Việt Nam.

Liên hệ:

Huỳnh Thanh Hương – Đơn vị cung ứng

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 1495

Email: huynh.huong.thanh@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/11/2014.