ChildFund tuyển Tình nguyện viên thu thập dữ liệu

Tổ chức ChildFund Việt Nam đang tuyển 01 Tình nguyện viên thu thập dữ liệu, làm việc tại văn phòng Hà Nội và khu vực thực hiện chương trình tại Tân Lạc, Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 01/03/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.