Thừa Thiên- Huế: Lắp đặt 8 trạm đo mưa phục vụ phòng tránh thiên tai

Hệ thống trạm đo mưa tự động sẽ kịp thời cung cấp số liệu quan trắc cho công tác dự phòng, chỉ huy phòng tránh thiên tai.

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương vừa có công văn thống nhất chủ trương lắp đặt 8 trạm đo mưa Vrain phục vụ cộng đồng phòng tránh thiên tai năm 2021 theo đề xuất của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Thừa Thiên – Huế lắp đặt thêm 8 trạm đo mưa phục vụ phòng tránh thiên tai

Theo đó, vị trí lắp đặt 8 trạm đo mưa Vrain cụ thể như sau: Trạm UBND xã Hương Sơn, Trạm UBND xã Hương Phú, Trạm UBND xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông- thượng nguồn Hồ Tả Trạch); Trạm UBND xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà (Thượng nguồn hồ Bình Điền); Trạm vườn Quốc gia Bạch Mã; Trạm Đồn Biên phòng Lăng Cô, huyện Phú Lộc; Trạm Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc; Trạm Văn phòng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy, thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Hệ thống trạm đo mưa tự động bao gồm: Cảm biến đo mưa; hệ thống thu thập, xử lý, truyền dữ liệu và tủ kỹ thuật; trụ giá đỡ cảm biến đo mưa và lắp đặt; chương trình quản lý, theo dõi, giám sát truyền dữ liệu… sẽ kịp thời cung cấp số liệu quan trắc cho công tác dự phòng, chỉ huy phòng tránh thiên tai tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm việc cụ thể với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để được hướng dẫn triển khai thực hiện.